Trwają zapisy do świetlicy szkolnej dla klas I. Karty zapisu należy składać do 29.08.2022 r.
Trwają zapisy do świetlicy szkolnej dla klas I. Karty zapisu należy składać do 29.08.2022 r.

Trwają zapisy do świetlicy szkolnej dla klas I. Karty zapisu należy składać do 29.08.2022 r.

Wolontariat

Wolontariat

Włącz się w szkolne działania wolontariackie!

Cel

Celem szkolnego wolontariatu jest zaangażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie

w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

Wolontariusze

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. Może być nim każdy uczeń po uprzednim przedstawieniu opiekunowi wolontariatu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. Uczniowie mogą podejmować działalność w wymiarze, który nie utrudni im nauki. Zachęcamy również Rodziców do wspierania szkolnych akcji charytatywnych.

Obszary działania szkolnego wolontariatu

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na trzy obszary:

a) środowisko szkolne:

– Organizowanie gier i zabaw w świetlicy szkolnej – „Starszy kolega, koleżanka”.

– Działania na rzecz społeczności szkolnej, współpraca z Samorządem Uczniowskim.

b) środowisko pozaszkolne:

– Kontynuowanie programu „Góra Grosza” i „Pola Nadziei”.

– Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

– Utrzymywanie przyjaznych kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

– Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

c) działalność własna wolontariusza – podejmowanie własnych działań na rzecz pomocy innym w swoim otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo, fundacje, itp.).

Kontakt

Ostatnie działania wolontariackie w naszej szkole

Wolontariat

samorząd ucznioski

Wolontariat 2

Przykładowy wpis 2 Przykładowy wpis 2 Przykładowy wpis 2 Przykładowy wpis 2 Przykładowy wpis 2 ...
Wolontariat

Wolontariat 1

Przykładowy wpis 1 Przykładowy wpis 1 Przykładowy wpis 1 Przykładowy wpis 1 Przykładowy wpis 1 ...
Skip to content