Dodatkowe dni wolne

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

2.11.2023 r.

3.11.2023 r.

2.01.2024 r.

3.01.2024 r.

29.04.2024 r.

30.04.2024 r.

2.05.2024 r.

31.05.2024 r.

KALENDARZ i KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023-24