W poniższym załączniku znajdują się dokładne terminy zajęć pozalekcyjnych organizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016:

zajecia pozalekcyjne