Dnia 11.10.2017 roku w naszym Przedszkolu w Wilczycach świętowaliśmy „Święto Drzewa”. Głównym celem, który przyświecał spotkaniu było przede wszystkim wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, rozwijanie ich postaw proekologicznych i zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew oraz zachęcenie ich do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska.
Tego dnia grupa przedszkolna Biedronki (tj. 4 i 5-latki) zaprosiła swoich kolegów i koleżanki z grupy przedszkolnej Sowy (6-latki) do wzięcia udziału w zajęciach związany z tematyką drzewa. Organizatorem i prowadzącym całe spotkanie była Wychowawczyni Biedronek – Pani Justyna Szelka. Dzieci tego dnia miały okazję poznać znaczenie drzew dla człowieka, zwierząt i całej przyrody oraz dowiedziały się o konieczności i sposobach ich ochrony. Wspólnie wzięły udział w rozmowie i quizie na temat konieczności ochrony środowiska oraz z wielkim entuzjazmem stworzyły planszę, na której przykleiły hasła proekologiczne.
Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła zabawa, śpiew i taniec. Dzieci bowiem świetnie bawiły się przy piosenkach o tematyce związanej z drzewami i lasem.

Najważniejsze jednak w całym spotkaniu było to, że podjęte działania miały na celu nie tylko propagowanie idei ochrony przyrody i kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, ale przede wszystkim też zintegrowanie dzieci z przedszkola we wspólnej nauce i zabawie.

Justynko DZIKĘKUJEMY! 🙂