Dnia 6 marca br., w szkole odbyło się spotkanie uczniów naszego Gimnazjum z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy.

Na spotkaniu zostały poruszone ważne tematy, a także przybliżono pracę MRG.

Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie zabierali głos, przekazując własne pomysły i propozycje m.in.: budowy boiska wielofunkcyjnego i zmiany rozkładów jazdy autobusów, którymi dojeżdżamy do szkoły. Bardzo serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Gminy Długołęka panu Emilowi Sozańskiemu i Radnemu Młodzieżowej Rady Gminy Długołęka Adamowi Wroneckiemu za przyjazd do naszej szkoły i udział w spotkaniu.