W poniedziałek 3 września o g. 9:00 rozbrzmiał pierwszy dzwonek dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor przywitała wszystkich oraz oficjalnie rozpoczęła ten wyjątkowy rok szkolny, podczas którego ostatni raz będą uczyć się w murach naszej szkoły uczniowie gimnazjum. Przed nami wszystkimi rok wyzwań, realizacji planów i marzeń. Mamy nadzieję, że będzie to bardzo owocny rok!