Szanowni Państwo,    
Cogito Med, jako realizator wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prowadzi
wspólnie program pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w
tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa
dolnośląskiego”, dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat. 
Uruchomiony został specjalny numer telefonu – 800 805 600, pod którym zgłosić mogą chęć
uczestnictwa w programie rodzice/opiekunowie prawni, zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a
także młodzież szukająca pomocy.
Udostępniamy informację o programie aby dać możliwość skorzystania z dedykowanego numeru
telefonu i skorzystania z pomocy.

plakat – zdrowie psychiczne
https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2024/03/Plakat-Zdrowie-Psychiczne-1-1.pdf

broszura – zdrowie psychiczne
https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2024/03/broszura-zdrowie-psychiczne-dod-druku.pdf