Na prośbę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informujemy rodziców o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole. Pomoc taka przysługuje rodzinom, których dochód netto nie przekracza 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792 zł, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielania pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba).

Rodziców spełniających powyższe kryteria i chcących skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci, prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły do dnia 25 września.