Plan lekcji w II semestrze pozostanie taki sam jak w semestrze I.

Jedyna zmiana dotyczy zajęć rozwijających zainteresowania, tj. zajęcia muzyczne będą zmienione na zajęcia plastyczne (kl. 1a, 1b, 2a, 2c, 3a, 3c), a zajęcia plastyczne na zajęcia muzyczne ( kl. 1c, 1d, 2b, 3b). Dni i godziny zajęć bez zmian.

Zmienią się też nieco grupy świetlicowe, które zostały dopasowane do liczebności dzieci uczęszczających na świetlicę. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku poniżej.