Przypominamy, że dni: 23.12, 27.12, 30.12, 31.12, 2.01 i 3.01 są w naszej szkole wolne od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach zorganizowane będą dla dzieci zajęcia opiekuńcze. Rodziców, którzy będą chcieli skorzystać z takiej opieki dla swoich dzieci, prosimy o kontakt z wychowawcami klas/grup do 10 grudnia.

Informacje te pozwolą nam zorganizować dyżury nauczycieli oraz zamówić odpowiednią ilość posiłków. Z uwagi na koniec okresu rozliczeniowego, w późniejszym terminie nie będzie możliwości odwołania ani zamówienia dodatkowych posiłków.

W tych dniach nie będzie również opieki w autobusie.