Dnia 11.10.2017 r. uczniowie klas 3 oddziałów gimnazjalnych wraz ze swoimi wychowawczyniami Panią Aleksandrą Krajewską, Joanną Madej i Panem Jackiem Raniszewskim, wzięli udział w warsztatach piekarniczych w Izbie Tradycji Młynarskich „W Starym Młynie” w Kuźniczysku.

Izba tradycji młynarskich mieści się w zabytkowym młynie wodnym z 1698 roku. Od 2012 roku prowadzona jest tu działalność edukacyjna w zakresie historii i ekologii.
Młodzież zgłębiła wiedzę i świadomość na temat znaczenia zdrowego odżywiana, zanieczyszczeń środowiska spowodowanych przez człowieka i odnawialnych źródeł energii.
Podczas gry terenowej po zabytkowym obiekcie młyna zgłębiła proces powstawania mąki, poznała jej rodzaje i typy. Miała szansę podziwiania geniuszu ludzkiej myśli technicznej i wykorzystania siły natury do produkcji mąki. Poznała źródła zielonej energii i porównując dokonania naszych przodków z obecnie stosowanymi rozwiązaniami technicznymi doprowadzającymi do degradacji środowiska.
Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie nie tyko poznali rodzaje zbóż i zagrożenia płynące z nadmiernej eksploatacji środowiska przez człowieka, ale korzyści płynące z ekologicznej uprawy roślin i zdrowego stylu życia. A znaczenie powiedzenia „ciężki kawałek chleba”, dzięki poznaniu długiej drogi od ziarenka do bochenka, nabrało nowego znaczenia.