“Konkurs Żółty żonkil symbolem życia” 2023

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w ramach akcji Pola Nadziei.

Cele konkursu:

• propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy poprzez akcję Pola Nadziei,

• szerzenie idei hospicyjnej, akcentowanie potrzeby i możliwości opieki nad chorymi,

• uwrażliwianie społeczeństwa, przypominanie o chorych i cierpiących,

• propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.

Warunki uczestnictwa

• konkurs jest skierowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i

ponadpodstawowych,

• temat: „Żółty żonkil symbolem życia”

Praca plastyczna:

• wykorzystanie w swojej pracy logotypu Pól Nadziei lub Fundacji,

• format A4 pionowo, technika dowolna,

• dołączenie zgody – oświadczenie prawa autorskie (będą dostępne u pani Katarzyny Wiktorowskiej)

Praca literacka:

• temat: „Żółty żonkil symbolem życia”,

• wykorzystanie w swoim utworze motywu pól nadziei, hospicjum, wolontariatu

• forma wierszowana – sonet, haiku, fraszka itp. Maksymalnie 300 znaków

• dołączenie zgody – oświadczenie prawa autorskie (będą dostępne u p.Katarzyny Wiktorowskiej).

Prace proszę składać do 20 maja do pani Katarzyny Wiktorowskiej.