Szkoła Podstawowa imienia Marii Skłodowskiej- Curie w Wilczycach ogłasza konkurs plastyczno- techniczny: “Fantastyczny pojazd dla Świętego Mikołaja”

Zdjęcia prac (z krótkim opisem: imię, nazwisko, klasa) należy przesłać na adres mailowy:
konkursySPwilczyce@gmail.com

Termin nadsyłania prac:
21.12.2020 r.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dla klas 1-3 oraz 4.

Regulamin konkursu: Konkurs plastyczny -regulamin (2) (1)