W siedzibie naszej Gminy odbyła się po raz trzeci konferencja z cyklu „Gmina Długołęka w Unii Europejskiej”. Przedstawicielem naszego Gimnazjum byli na tej konferencji pani Dyrektor Iwona Gradzik, Grzegorz Sudnik (nauczyciel historii i wos-u, opiekun Samorządu Uczniowskiego) oraz delegacja uczniów.
Podczas konferencji omawiano wiele ważnych i poważnych spraw, np. budżet ze środków Unii Europejskiej dla Polski i podział funduszy dla poszczególnych krajowych beneficjentów, a także projekt finansowany w naszej Gminie ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na konferencji zaprezentowało się także Stowarzyszenie „Semper Avanti”, którego przedstawiciel, Dariusz Feliniak, przedstawił efekty realizacji projektu „Ścieżki rowerowe okiem kamery”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader „Małe projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. To świetna inicjatywa, podnoszenie bowiem atrakcyjności turystycznych naszej Gminy leży nam wszystkim na sercu.
W programie konferencji znalazły się także pokazy filmów nakręconych przez uczniów z naszej Gminy oraz wycieczka po jej terenie.
Miejmy nadzieję, że wspomagane przez UE, władze krajowe i lokalne, stowarzyszenia i niezrzeszonych mieszkańców działania na rzecz naszej Gminy, jej społeczności, a zwłaszcza młodzieży, jej edukacji i szans rozwoju przynosić będą coraz więcej wymiernych efektów.