Dnia 23 maja 2016r. odbył się w naszym gimnazjum pierwszy w historii Gminy Konkurs Chemiczny.

Na konkurs zgłosili się uczniowie czterech szkół – z Borowej, Brzeziej Łąki, Siedlca i Wilczyc. Walka była zażarta i uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom. Różnice był niewielkie – 1pkt., a nawet 0,33pkt. miedzy 3. a 4. miejscem.

Konkurs składał się  z trzech etapów – testu, części praktycznej (doświadczalnej) oraz gier i zabaw edukacyjnych.  Wszyscy chętnie się angażowali, ćwiczyli pracę w zespole i miło spędzili czas.

Po wysiłku intelektualnym na wszystkich czekał posiłek – pizza, ciasta i napoje.

Ostatecznie I miejsce zdobyli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Borowej, II miejsce – uczniowie z Gimnazjum w ZS w Siedlcu, a III – uczniowie z Gimnazjum w ZS w Brzeziej Łące. Gratulujemy!!!!

Winszujemy również naszym uczniom wysokiego poziomu i wierzymy, że w przyszłym roku staniecie również na podium. Podziękowania dla wszystkich nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, dla Pani Joli i Pani Beatki za niezastąpioną pomoc w działaniach logistycznych oraz tych uczniów, którzy mieli swój wkład w szykowanie sali i robienie zdjęć!!!