Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy.
Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Wszędzie w Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi do uczenia się nowego języka lub podnosić znajomości języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych.
W naszej szkole również włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. Klasy pierwsze wykonały plakaty ilustrujące przysłowia angielskie, flagi europejskie oraz zwroty grzecznościowe w różnych krajach. Na długiej przerwie można było napić się herbaty zaparzonej po angielsku. Klasy drugie wymyślały hasło motywujące do nauki języków obcych oraz przedstawiły różne sposoby nauki języków obcych w formie plakatu. Klasa trzecia, grupa zaawansowana, pisała list do swoich rówieśników z zagranicy na temat wybranej przez nich stolicy europejskiej, którą chcieliby zobaczyć. Najlepsze prace to list Dominika Rząsy, Kamila Gołębiowskiego oraz Wiktorii Prokop i Karola Zdęby.
Na apelu obejrzeliśmy też zdjęcia z wyjazdu naszych uczniów i nauczycieli do Niemiec w ramach wymiany partnerskiej.