Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy składać w sekretariacie przy ul. Wrocławskiej 15 w terminie do 6 września 2023r.

https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2023/08/Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej-w-roku-szkolnym-2023-2024-1.pdf