Zgodnie z harmonogramem najbliższe zebranie rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się 21 listopada (czwartek) o g. 17:00