Przypominamy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez wychowawców na rozpoczęciu roku szkolnego, najbliższe zebrania z rodzicami odbędą się 7 września.

Klasy I zapraszamy na g. 18:00, pozostałe klasy i oddziały przedszkolne na g. 17:00.