5 lutego (poniedziałek) o g. 17:00 zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania z wychowawcami klas.