W związku z tym, iż kwiecień to miesiąc, w którym obchodzi się Międzynarodowy Dzień Ptaków (1.04), Dzień Leśnika i Drzewiarza (5.04), Dzień Trzeźwości (6.04), Światowy Dzień Zdrowia (7.04), Międzynarodowy Dzień Ziemi (7.04) i Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożeń Hałasem (27.24), w dniach 13 – 17 kwietnia uczniowie naszego gimnazjum zorganizowali już tradycyjnie Tydzień Zdrowia i Ekologii przygotowany pod opieką Pani Aleksandry Krajewskiej.
W tym roku szczególną uwagę zwróciliśmy na promocję trzeźwego stylu życia oraz współpracując z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu, a także realizując projekt „Trzymaj Formę”, zajęliśmy się tematyką dotyczącą bezpieczeństwa żywności. I tak pod hasłem „Z pola na talerz – uczyń jedzenie bezpiecznym”, uczniowie naszego gimnazjum zapoznali się z ogólnymi zasadami higieny przy przygotowaniu i spożywaniu posiłków, odpowiednimi warunkami przechowywania produktów spożywczych. Uczyli się komponować posiłki zgodnie z zasadami prawidłowo zbilansowanej diety, a także zdobywali umiejętności czytania informacji umieszczonych na etykietach produktów żywnościowych. Wszystko to odbyło się w ciekawej i atrakcyjnej formie – zabawy, projektu, zajęć warsztatowych, projekcji filmów, plakatów i gry edukacyjnej.
Z okazji Dnia Ziemi odbyła się na terenie szkoły zabawa w podchody, połączona z EkoQuizem. Nie zabrakło plakatów tematycznych, prezentacji przygotowanych przez uczniów oraz wystawy zdjęć i prac polonistycznych pt.: „ Ziemię mamy tylko jedną, nie zamieniajmy jej w pustynię”, przygotowanej wraz z uczniami przez Panią Hanię Lewicką.
Uświadomiono też uczniom, że hałas nie tylko szkodzi naszemu zdrowiu, ale jest też jednym ze źródeł zanieczyszczeń naszej planety. Dlatego podczas przerw w celu relaksacji i wyciszenia z głośników rozchodził się delikatny śpiew ptaków.