ZASADY EDUKACJI ZDALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WILCZYCACH
w dniach 27-30.10.2020 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

1.Kontrola obecności:

I. Oddziały przedszkolne – rodzic pisze maila do wychowawcy jeżeli dziecko jest nieobecne (np. chore) i nie wykonuje żadnych zadań w danym dniu.

II. Klasy 1-4 – Obecność w danym dniu potwierdzana jest na dwa sposoby:

a) Jeżeli odbyło się spotkanie online i uczeń był obecny na tym spotkaniu – nauczyciel zaznacza w tym dniu uczniowi obecność.
b) Jeżeli nie odbyło się spotkanie online lub uczeń nie mógł się połączyć – rodzic wysyła do wychowawcy (w przypadku nieobecności wychowawcy –  do nauczyciela zastępującego) na Librusie informację o tym, że uczeń był obecny i wykonywał zadania. Wystarczy jedna wiadomość dziennie.

Ze względu na problemy techniczne lub liczbę sprzętu na jedno dziecko w danym gospodarstwie domowym obecność na zajęciach nie jest uzależniona od udziału ucznia w zdalnym nauczaniu  w czasie rzeczywistym. Z powyższych powodów uczeń nie ma też obowiązku łączenia się z nauczycielem.

2.Stwierdzona i udokumentowana w wymieniony wyżej sposób obecność ucznia na zajęciach wpisywana jest do dziennika elektronicznego Librus.

3.Plan lekcji pozostaje bez zmian. Zajęcia online będą prowadzone z wykorzystaniem e-maila (przedszkole), Skype i dziennika Librus (zakładka: organizacja-> zaplanowane lekcje) według tabeli:

 

Oddziały przedszkolne:

 

oddział Przedmiot Nauczyciel prowadzący Forma nauki zdalnej
0a Wychowanie przedszkolne Monika Stawarz-Czerniec Przesłanie mailowo proponowanych ćwiczeń
0b Wychowanie przedszkolne Agata Wąsiewicz Przesłanie mailowo proponowanych ćwiczeń
0a, 0b Angielski Joanna Madej Przesłanie mailowo proponowanych ćwiczeń
0a, 0b Religia Ks. Adam Kaźmierski Zajęcia odwołane, nauczyciel na zwolnieniu lekarskim
0a, 0b Zajęcia muzyczne Joanna Jaworska Zajęcia odwołane, nauczyciel na zwolnieniu lekarskim
  Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pomocy pp   Nauczyciele przekażą Państwu indywidualnie formę realizacji zajęć

 

 

 1. Klasy 1-3:
klasa Przedmiot Nauczyciel prowadzący Forma nauki zdalnej
1a Edukacja wczesnoszkolna Sylwia Szota Połączenie Skype (2 x 30 minut), przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
1b Edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Owcarz Połączenie Skype (2 x 30 minut), przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
1c Edukacja wczesnoszkolna Marlena Kolosa Połączenie Skype (2 x 30 minut), przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
2a Edukacja wczesnoszkolna Sylwia Szota (zastępstwo) Połączenie Skype (2 x 30 minut), przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
2b Edukacja wczesnoszkolna Kamila Jabłońska (zastępstwo) Połączenie Skype (2 x 30 minut), przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
2c Edukacja wczesnoszkolna Iwona Szul-Dianowska Połączenie Skype (2 x 30 minut), przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
3a Edukacja wczesnoszkolna Olga Tumiłowicz-Pilinko Połączenie Skype (2 x 30 minut), przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
3b Edukacja wczesnoszkolna Anna Woźniak Połączenie Skype (2 x 30 minut), przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
Kl. 1-3 Religia Ks. Adam Kaźmierski Zajęcia odwołane, nauczyciel na zwolnieniu lekarskim
Kl. 1-3 Angielski Joanna Madej Przesłanie na Librusie proponowanych ćwiczeń (zaplanowane lekcje)
Kl. 1-3 Wf Jacek Raniszewski, Sylwia Szota, Marlena Kolosa Przesłanie na Librusie proponowanych ćwiczeń (zaplanowane Lekcje)
  Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pomocy pp   Nauczyciele przekażą Państwu indywidualnie formę realizacji zajęć

Klasy 4:

 

klasa Przedmiot Nauczyciel prowadzący Forma nauki zdalnej
4a i 4b
 1. polski
Elżbieta Konopnicka Połączenie Skype, przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
Przyroda Elżbieta Konopnicka Połączenie Skype, przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
Historia Artur Smołka Połączenie Skype, przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
 1. angielski
Joanna Madej Połączenie Skype, przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
Matematyka Dorota Jastrzębska-Jeleń Połączenie Skype, przekazanie zadań do wykonania – według zaplanowanych lekcji w Librusie
Wf Jacek Raniszewski Przesłanie ćwiczeń do wykonania w domu
Muzyka Olga Tumiłowicz-Pilinko Przesłanie ćwiczeń do wykonania w domu
Informatyka Andrzej Sałandyk Przesłanie ćwiczeń, filmów instruktażowych 
Religia, technika, plastyka Zajęcia odwołane, nauczyciele przebywają na zwolnieniu lekarskim.
Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pomocy pp Nauczyciele przekażą Państwu indywidualnie formę realizacji zajęć
 1. Kanały komunikacyjne: dziennik elektroniczny Librus, Skype, mail (oddziały przedszkolne).
 2. Zadania domowe umieszczane są w zakładce „Zadania domowe”.
 3. Obowiązkowo należy codziennie sprawdzać terminarz, wiadomości i ogłoszenia na Librusie.
 4. Obowiązuje zakaz wymagania od uczniów lub rodziców drukowania, skanowania oraz wykonywania zadań wymagających posiadania innych urządzeń niż komputer, tablet lub telefon komórkowy.
 5. Ustala się przerwy między poszczególnymi zajęciami zgodne z planem lekcji w szkole. Lekcje trwają 45 minut.
 6. W przypadku klas I-III 45 minut realizowane jest: a) w formie 30 min. połączenie z nauczycielem +15 minut pracy z ćwiczeniami/podręcznikiem, b) w formie 45 pracy własnej z możliwością pozostania w kontakcie z nauczycielem (chat, wideo, wiadomość przez Librus).
 7. W przypadku klas IV 45 minut realizowane jest: a) w formie połączenia z nauczycielem, w trakcie którego wykonywane są zadania (matematyka, j. polski, przyroda, j. angielski, historia); b) w formie wykonania zaplanowanych przez nauczyciela zadań i ćwiczeń, obejrzenia przesłanego filmu itp. (pozostałe przedmioty). Uczeń ma możliwość konsultacji z danym nauczycielem w trakcie trwających zajęć poprzez skype (jeśli utworzono link do spotkania) lub poprzez wiadomość na Librusie.
 8. Uczniowie nie mogą być obciążeni nadmierną ilością materiałów, a przesyłane materiały muszą być adekwatne do ich rozwoju.
 9. Instrukcja korzystania z widoku zaplanowanych lekcji:

widok rodzica librus 1

 

widok rodzica librus 2

 

widok rodzica librus 3

widok rodzica librus 4

widok rodzica librus 5