Na prośbę Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii  SARS-CoV-2 w Polsce. W szczególności dotyczy to dzieci i rodziców dojeżdżających do szkoły autobusem.

2020.08.31_Wytyczne GIS MZ i MEN dotyczące transportu