Szanowni Państwo,

w związku z zamknięciem szkół, od ostatnich tygodni otrzymują Państwo od nauczycieli materiały i propozycje zadań do wykonania przez dzieci w domu. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493) wskazuje, że w przypadku edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu. 

W związku z tym nauczyciele według ustalonego planu będą jak do tej pory przekazywali drogą mailową oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus proponowane materiały i formy realizacji zajęć. Dołożymy wszelkich starań, aby przekazywane zadania były zróżnicowane, możliwe do wykonania przy monitorze oraz bez niego,  a także nieobciążające nadmiernie dzieci i Państwa.

W celu zmotywowania dzieci oraz pozytywnego ich wzmocnienia wprowadzamy możliwość oceny pracy uczniów przez nauczycieli – o szczegółach poinformują Państwa wychowawcy.

Oczywiście w dalszym ciągu zachęcamy do pozostawania w kontakcie z nauczycielami i korzystania z konsultacji. W poniższym załączniku znajdziecie Państwo listę maili do wszystkich nauczycieli.

W razie pytań i wątpliwości proszę również o kontakt ze mną na adres podany w załączniku “Harmonogram form i terminów konsultacji”.

 

Iwona Gradzik
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Harmonogram form i terminów konsultacji

Plan zajęć lekcyjnych