05.10.2017 w naszej szkole odbyły się objazdowe warsztaty ekologiczne dotyczące bioróżnorodności. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas 3 oddziałów gimnazjalnych.

Celem zajęć było zachęcenie do takich postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i zapobiegać zanieczyszczeniu klimatu.
Zajęcia i warsztaty prowadzone były przez małżeństwo pszczelarzy, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu pszczelarstwa. Od kilku lat prowadzą oni Zagrodę Edukacyjną – miejsce, w którym dzieci i młodzież doświadczają różnych aspektów z życia pszczół, przyrody, środowiska zwierzęcego, a także uczestniczą w warsztatach.
Spotkanie warsztatowe składało się z dwóch części: prelekcji dot. roli pszczół w kształtowaniu bioróżnorodności w przyrodzie oraz warsztatów pt. „ Mur- zagrożenie dla bioróżnorodności”. Były to zajęcia twórcze uświadamiające własny wpływ na niszczenie lub ochronę przyrody.