Szanowni Państwo, trwają zapisy do świetlicy szkolnej na następny rok szkolny. Kartę zapisu powinien złożyć każdy rodzic, który chce, aby jego dziecko w przyszły roku szkolnym uczęszczało do świetlicy (dotyczy uczniów przyszłych klas I, II, III, IV, V). W przypadku uczniów przyszłych klas IV i V świetlica będzie dostępna tylko dla dzieci dojeżdżających autobusem.

Karty zapisu należy dostarczyć do 9 lipca 2021. Dokumenty należy składać do wychowawców, nauczycieli świetlicy, a w przypadku uczniów przyszłych klas I oraz po zakończeniu roku szkolnego – do sekretariatu szkoły. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne będzie przesłanie skanu wniosku na adres szkola@spwilczyce.com.pl

Uwaga – akceptowane będą tylko kompletnie wypełnione wnioski.