Rodziców uczniów przyszłorocznych klas I oraz obecnych klas I-II szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą chcieli korzystać ze świetlicy, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem świetlicy oraz o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Wypełnione karty prosimy dostarczyć do 12 lipca do sekretariatu.

Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej-w-roku-szkolnym-2019-2020

Regulamin świetlicy szkolnej