(Aktualizacja: 29.03.2021)
W dniach 29.03.3031-9.04.2021 zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach i żłobkach w całej Polsce.

Aktualizacja:
Informujemy, że w opublikowanym dzisiaj (29.03.2021) nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozwinięto katalog zawodów rodziców dzieci, którzy mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w oddziale przedszkolnym. Rodziców spełniających któreś z kryteriów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem (71) 398 80 02 w godzinach 8:00-15:00


Treść rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf


Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej catering nie dowozi posiłków. Odwołany jest również szkolny autobus.


W rozporządzeniu zawarto również informację, że zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w związku z tym nauczyciele będą przesyłać Państwu informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.