W dniu 24 czerwca 2016r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016.

Na uroczystym apelu pożegnaliśmy klasy trzecie. Było smutno, bo odchodzą z naszej szkoły. Było tez radośnie, bo zgarnęli największą liczbę nagród. Bardzo liczymy na to, że zawiązane przyjaźnie przetrwają, a Oni, już jako Absolwenci, będą nas często odwiedzać.

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody indywidualne za wyniki w nauce, 100% frekwencję, udział w konkursach i zawodach sportowych, za najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

Przyznane zostały Tytuły: Ucznia Roku, Największego Społecznika, Ucznia Fair Play, Talentu Roku, Najlepszego Informatyka, Najlepszego Sportowca.

Były podziękowania dla pocztu sztandarowego, Samorządu Uczniowskiego, WilczegoBandu, wręczone zostały stypendia w oparciu o ustawę o systemie oświaty.

Wręczone zostały podziękowania dla Rady Rodziców za wspaniałą współpracę i pomoc naszej szkole.

Podziękowaliśmy jeszcze raz Rodzicom za cudowną gościnę naszych Przyjaciół z Niemiec podczas niedawnej wymiany w ramach projektu “Długołęka – Velen spojrzenie partnerów na przyszłość Europy” współfinansowanego w ramach unijnego programu “Europa dla obywateli”.

Na koniec Pani Dyrektor Iwona Gradzik podziękowała wszystkim za pracę i współpracę w mijającym roku szkolnym oraz życzyła wspaniałych, bezpiecznych wakacji.

Zatem ogłaszamy – wakacje rozpoczęte!