W załączniku znajduje się zestawienie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i klas SP w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

zajęcia pozalekcyjne 2018-2019