W dniach 12 – 13 października 2015 roku, klasy pierwsze pojechały na dwudniową wycieczkę edukacyjno – integracyjną do Centrum Edukacji Ekologicznej i  Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, zorganizowaną przez Panią Aleksandrę Krajewską w towarzystwie Pani Joanny Madej i Pana Jacka Raniszewskiego .
Podczas pobytu w Centrum Edukacji odbyły się zajęcia laboratoryjne, warsztaty oraz zajęcia terenowe z chemii, biologii a także fizyki – Obserwacja tkanek roślinnych, Izolacja barwników asymilacyjnych, Ochrona powietrza atmosferycznego, Skala porostowa, Rozpoznawanie drzew, Optyka – barwy w przyrodzie. Nie zabrakło też ruchu na świeżym powietrzu.
Oprócz nauki był też czas na relaks i integrację – dyskoteka, wspólnie przygotowywane posiłki, rozmowy i śmiechy.
Wszystkie zajęcia były bardzo ciekawe, miło spędziliśmy czas, a przy okazji jeszcze bardziej się ze sobą zżyliśmy.