Dziś w klasach drugich odbyły się warsztaty ekologiczne “Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat”. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce, za pośrednictwem Centrum Edukacyjnego Ekolandia.edu.

Celem warsztatów ekologicznych jest:
 Pogłębienie wiadomości na temat szeroko pojętej edukacji ekologicznej,
 Kształtowanie podstawowych zasad segregacji odpadów,
 Zapoznanie uczestników z takimi pojęciami jak: PSZOK, odpad niebezpieczny, odpad problemowy, recykling, zasada 3 R,
 Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody (oszczędzanie wody, oszczędzanie energii, segregacja odpadów);
 Kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem;
 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
 Zapoznanie z podstawowymi zależnościami między środowiskiem i człowiekiem;

Zgodnie z projektem dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych o tematyce ekologicznej. Dzięki warsztatom ekologicznym, dzieci zdobywają praktyczną wiedzę na temat ochrony środowiska: w tym oszczędzania wody, oszczędzania energii, segregacji odpadów, czy też ogólnej troski o stan środowiska.

Podczas zajęć omawialiśmy poszczególne pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, odpady zmieszane, odpady organiczne – bio). Zwróciliśmy też uwagę na takie odpady jak baterie – opowiadaliśmy o tym, gdzie takie pojemniki można znaleźć, dlaczego warto zbierać nakrętki plastikowe. Co zrobić ze starą lodówką, pralką, mikrofalówką. Gdzie można oddać niepotrzebną sofę, krzesła, biurka. Co to jest odpad niebezpieczny. Czy leki to odpady niebezpieczne? Dlaczego warto zgniatać opakowania?

Każde dziecko po warsztatach ekologicznych z zakresu segregacji odpadów otrzymało na pamiątkę ekotorbę, którą samo pomalowało, i która ma przypominać o warsztatach ekologicznych.