W dniu 30.05.2019r odbył się w naszej szkole XVII Gminny Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego.  W konkursie  brali udział gimnazjaliści oraz ósmoklasiści z Długołęki, Borowej, Brzeziej Łąki, Mirkowa, Siedlca, Szczodrego oraz Wilczyc. Reprezentantami naszej szkoły byli: Marta Menzel z kl. IIIa oraz Tomasz Krużel z kl. III b.W pierwszej indywidualnej części gimnazjaliści pisali test leksykalno – gramatyczny oraz mieli do wykonania dwa zadania na rozumienie tekstów pisanych. W drugiej części uczniowie pracowali w parach i  rozwiązywali  quiz o krajach anglojęzycznych. Zwycięzcą pierwszej części został uczeń Szkoły Podstawowej w Długołęce, drugie miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej w Brzeziej Łące, a trzecie ex aequo dwóch uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlcu. Przyznano również wyróżnienie dla uczennicy Zespołu Gimnazjalno – Licealnego z Długołęki. W drugiej części konkursu najlepiej poradzili sobie i tym samym zdobyli pierwsze miejsce uczniowie  SP z Długołęki. Konkurs uświetnił występ artystyczny naszego zespołu muzycznego “Wilczyband”. Piosenkę w j. angielskim zaśpiewała Zuzanna Kiełbińska, na wiolonczeli grała Marta Menzel, a na keyboardzie Rafał Zapiór.

Gratulacje, podziękowania dla nauczycieli i uczniów złożyła p.Dyrektor Iwona Gradzik, która również wręczyła nagrody oraz gadżety zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu.

Życzymy wszystkim uczestnikom dalszych sukcesów językowych oraz dostania się do wymarzonych szkół średnich!

Koordynator XVII Konkursu Wiedzy z j Angielskiego  – Joanna Madej