Trwają zapisy do świetlicy szkolnej dla klas I. Karty zapisu należy składać do 29.08.2022 r.
Trwają zapisy do świetlicy szkolnej dla klas I. Karty zapisu należy składać do 29.08.2022 r.

Trwają zapisy do świetlicy szkolnej dla klas I. Karty zapisu należy składać do 29.08.2022 r.

Wyżywienie

wyżywienie

Informacje dotyczące wyżywienia w naszej szkole

  1. W obecnym roku szkolnym posiłki dostarcza firma cateringowa Horyzonty Smaku. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 5,00 zł.
  2.  Posiłki są zamawiane zgodnie ze złożonym przez Państwa oświadczeniem. Oświadczenie można złożyć w sekretariacie lub zmienić z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
  3.  Posiłki można odwołać poprzedniego dnia do godz. 15:30 drogą mailową na adres catering.spwilczyce@gmail.com lub telefonicznie pod nr 71 3988002. Nie ma możliwości odwoływania posiłków w danym dniu.
  4.  Prosimy o informację, jeżeli Państwa dziecko jest na specjalnej diecie (np. bezmleczna, bezglutenowa lub wyłączająca dany produkt). Informacje proszę przekazywać drogą mailową.
  5. Do dnia 5 każdego miesiąca (poczynając od października), na podany przez Państwa w oświadczeniu adres email, zostanie przekazana informacja o wysokości opłaty za wyżywienie za poprzedni miesiąc. Płatność należy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto 1395841021200303018757.
Skip to content