W dniach 9-16 sierpnia kontakt z sekretariatem głównie poprzez e-mail.
W dniach 9-16 sierpnia kontakt z sekretariatem głównie poprzez e-mail.

Trwają zapisy do świetlicy szkolnej dla klas I. Karty zapisu należy składać od 22.08 do 29.08.2022 r.

Wyżywienie

wyżywienie

Informacje dotyczące wyżywienia w naszej szkole

  1. W obecnym roku szkolnym posiłki dostarcza firma cateringowa Horyzonty Smaku. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 5,00 zł.
  2.  Posiłki są zamawiane zgodnie ze złożonym przez Państwa oświadczeniem. Oświadczenie można złożyć w sekretariacie lub zmienić z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
  3.  Posiłki można odwołać poprzedniego dnia do godz. 15:30 drogą mailową na adres catering.spwilczyce@gmail.com lub telefonicznie pod nr 71 3988002. Nie ma możliwości odwoływania posiłków w danym dniu.
  4.  Prosimy o informację, jeżeli Państwa dziecko jest na specjalnej diecie (np. bezmleczna, bezglutenowa lub wyłączająca dany produkt). Informacje proszę przekazywać drogą mailową.
  5. Do dnia 5 każdego miesiąca (poczynając od października), na podany przez Państwa w oświadczeniu adres email, zostanie przekazana informacja o wysokości opłaty za wyżywienie za poprzedni miesiąc. Płatność należy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto 1395841021200303018757.
Skip to content