31 maja kontakt z sekretariatem wyłącznie poprzez e-mail: szkola@spwilczyce.com.pl
31 maja kontakt z sekretariatem wyłącznie poprzez e-mail: szkola@spwilczyce.com.pl

Wyżywienie

wyżywienie


Informacje dotyczące wyżywienia w naszej szkole

  1. W obecnym roku szkolnym posiłki dostarcza firma cateringowa Horyzonty Smaku. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 8,00 zł.
  2. Posiłki są zamawiane zgodnie ze złożonym przez Państwa oświadczeniem. Oświadczenie można złożyć w sekretariacie lub zmienić z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
  3. Posiłki można odwołać poprzedniego dnia roboczego do godz. 15:30 drogą mailową na adres catering.spwilczyce@gmail.com, poprzez konto Librus lub telefonicznie pod nr 71 3988002. Nie ma możliwości odwoływania posiłków w danym dniu.
  4. Prosimy o informację, jeżeli Państwa dziecko jest na specjalnej diecie (np. bezmleczna, bezglutenowa lub wyłączająca dany produkt). Informacje proszę przekazywać drogą mailową.
  5. Do dnia 5 każdego miesiąca (poczynając od października), przez konto LIBRUS zostanie przekazana informacja o wysokości opłaty za wyżywienie za poprzedni miesiąc. Płatność należy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca, przelewem na numer konta podany przez sekretariat w wiadomości poprzez konto Librus.
Skip to content