Wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych :

https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2023/07/Wyprawka-szkolna-klasa-pierwsza.docx