Informujemy, że w dniu 16.04.2018r będą dostępne wyniki rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Wilczycach oraz do oddziałów przedszkolnych.

Listy będą wywieszone na korytarzu na parterze przy wejściu głównym.

W sprawach dotyczących  rekrutacji sekretariat będzie czynny w godz. 8:00 – 15:00.

Wszystkich Państwa, których dzieci znajdują się na listach kandydatów zakwalifikowanych prosimy o złożenie w terminie 17.04.2018r. – 20.04.2018r. dokumentu „Potwierdzenia woli”. Wzór druku znajduje się poniżej lub można otrzymać go w sekretariacie.

potwierdzenie woli I klasa

potwierdzenie woli przedszkole