https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2023/09/Wykaz-sal-na-rozpoczecie-roku-szkolnego-20231-1.docx