11 grudnia 2018 dzieci z grup przedszkolnych „Żabki” i „Biedronki”  wybrały się do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, gdzie uczestniczyły w warsztatach związanych w Bożym Narodzeniem. Podczas zajęć przedszkolaki zostały zapoznane z polską tradycją kolędowania, historią choinki i pierwszymi bombkami oraz starodawną metodą  wypieku opłatka. Na koniec warsztatów każda Biedroneczka i Żabka zrobiła samodzielnie światy z opłatka ☺

Później pod opieką przewodnika z muzeum dzieci mogły obejrzeć  kolekcję uli figuralnych, zobaczyć różne formy piernikarskie, wystawę  przepięknie malowanych mebli, malarstwo na szkle, rzeźby i grafiki dewocyjne.

Dodatkowo zapoznały się m.in.  z kulturą osadników z dawnych Kresów – Lwowskiego, Tarnopolskiego, Stanisławowskiego, Polesia, Wileńszczyzny, a także Łemków i Greków oraz powojennych polskich reemigrantów z Jugosławii, Bukowiny Rumuńskiej, Francji i Belgii.

Na koniec wszystkie dzieci mogły obejrzeć piękną wystawę różnych szopek wykonanych przez dzieci z wrocławskich szkół podstawowych. Była szopka z cukierków, z kredek, makaronu, a nawet z wnętrza komputera. ☺