11-12 lutego 2014 roku klasy 1a i 1b pojechały na dwudniową wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Po przyjeździe obie klasy rozpoczęły zajęcia z biologii nt.: „Obserwacje tkanek roślinnych”, „Izolacja barwników asymilacyjnych” i „Rozpoznawanie zwierząt”.

Po nauce przyszedł czas na relaks. Po zakwaterowaniu w pokojach młodzi naukowcy udali się na wspólny spacer po wąwozie. Po powrocie do ośrodka spędzili czas w swoim przyjacielskim gronie, a następnie wszyscy razem przygotowali wspólny posiłek. I tak minął pierwszy dzień wycieczki.             Drugiego dnia zaraz po śniadaniu rozpoczęły się kolejne zajęcia. Tym razem tematami zajęć były: „Rozpoznawanie roślin”, „Formy ochrony przyrody” oraz „Krajobraz ziemi dolnośląskiej”.

Wszystkie zajęcia były bardzo ciekawe i uczniowie na pewno wiele z nich wynieśli.

I tak niestety wycieczka dobiegła końca, ale była bardzo udana. Wszyscy miło spędzili czas, a przy okazji  jeszcze bardziej się ze sobą zintegrowali.