W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci.  W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy policjanta, który spotkał się z uczniami klas I. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjant rozmawiał  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności  omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Następnie wytłumaczył jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Powtórzyliśmy również numery alarmowe.

 Pan policjant poinformował i zademonstrował dzieciom  również, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa i wspólnie ćwiczyliśmy tzw. „pozycję bezpieczną” na wypadek takiego ataku. Uczulił również dzieci, aby nie zbliżały się do zwierząt, których nie znają.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Nie mogło oczywiście zabraknąć pamiątkowego zdjęcia z panem policjantem.