Klasa 😎2b 😎uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym🌏 „Wirtualne podróże”. 🌏Cele tego projektu to m.in. kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, poznanie geografii, przyrody, kultury różnych części 🌍świata🌍. Oprócz uczestniczenia w lekcjach online, prowadzimy „Albumy wirtualnego podróżnika”, gdzie zapisujemy mapy myśli. Przeczytaliśmy również lekturę pt. „Afryka Kazika”, do której mieliśmy wiele zadań rozwijających umiejętności pisania. Śledziliśmy trasę wyprawy Kazimierza Nowaka na Google Maps oraz wcieliliśmy się w rolę reportera piszącego list do rodziny ze swojej wyprawy. Oprócz Afryki poznaliśmy również Australię. Dzieci wykonały pracochłonne książeczki o wdzięcznej nazwie „Leporello”, uwzględniając przeróżne ciekawostki na temat tego dalekiego kontynentu.