Prosimy rodziców dzieci, które będą uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 o złożenie w sekretariacie wypełnionego oświadczenia o korzystaniu z usług przedszkola, do dnia 30.05.2018r. Dotyczy dzieci nowo przyjętych od 1.09.2018r. oraz tych, które obecnie uczęszczają i pozostają z tzw. kontynuacji. Druki oświadczeń można pobrać, klikając w poniższy link, lub w sekretariacie szkoły.

oświadczenie korzyst z usług przedszkola