Dnia 12.09.2017 roku na terenie naszej placówki odbyły się warsztaty ekologiczne pt. „STOP SMOG – edukacja antysmogowa” organizowane w ramach gminnego projektu ekologicznego „Kompostujemy i smog likwidujemy”.
Celem zajęć było unaocznienie problematyki tzw. niskiej emisji poprzez poznanie przyczyn, źródeł i zagrożeń powodowanych przez smog. Przedstawione także zostały metody opomiarowania oraz sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza.
Podczas pracy w grupach uczniowie wskazywali te elementy zagrożeń zanieczyszczenia powietrza, z którymi stykają się w swojej okolicy. Następnie w formie prelekcji zawierającej także elementy multimedialne przedstawiony został pełny obraz źródeł i zagrożeń związanych ze smogiem, metody i narzędzia pomiarowe służące badaniom smogu, a także oficjalne źródła informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza i prognozach. Podsumowaniem zajęć była burza mózgów – co można zrobić żeby przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Warsztaty poprowadziła edukatorka pracująca na co dzień w Ekocentrum Wrocław.