W listopadzie 2015 roku uczniowie naszego gimnazjum brali udział w zajęciach profilaktycznych na tematy:
1.  Komunikacja interpersonalna, jak nawiązywać poprawne relacje z innymi?
2.  Budowanie relacji bez intryg plotkowania i obgadywania.
3.  Jestem odpowiedzialny za siebie i swoje czyny i ponoszę konsekwencje swoich wyborów.
Cykl tych zajęć potrwa jeszcze do końca grudnia.
Podczas dwóch godzin spędzonych wspólnie z Panią pedagog Katarzyną Giezek uczniowie myśleli nad sensem słów „komunikacja”, „plotka”, „agresja słowna”, „emocje”.
Przekazywali sobie opowiedzianą historyjkę, która miała pokazać im jak powstaje plotka . Pierwsza wersja była zupełnie inna od końcowej.
Odgrywano krótką scenkę, która miała na celu pokazania że postawa słuchacza ma duży wpływ na całą konwersację oraz przedstawiali różne emocje.
Zajęcia były bardzo ciekawe i podobały się uczniom.