W naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne, w których wzięły udział klasy 1 i 2.

Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie. Dodatkowo na warsztatach dzieci nauczyły się zapobiegania destrukcyjnym zachowaniom w klasie rówieśniczej i odrzuceniu rówieśniczemu poprzez tworzenie warunków do rozwoju empatii i zdolności przyjmowania perspektywy drugiego człowieka, które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy i wspólnej zabawy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

Dziękujemy za organizację tak wartościowych zajęć.