Wczoraj wszyscy nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, współorganizowanych przez Gminę Długołęka. W klasach I i II tematem zajęć było rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów, w szczególności radzenie sobie ze złością i agresją oraz zapobieganie cyberprzemocy. Natomiast warsztaty dla klas gimnazjalnych dotyczyły profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Dziękujemy prowadzącym za przeprowadzenie ciekawych i wartościowych zajęć.