19 grudnia 2017r. dzieci z grup przedszkolnych: „ Biedronki” i „ Sówki” uczestniczyły w zajęciach realizowanych w ramach przedszkolnego projektu edukacyjnego: „W krainie magii świąt”. Celem zajęć było przybliżenie dzieciom tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz stworzenie sytuacji do wspólnych zabaw i kolędowania.

Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w zabawie ruchowej: „Wokół choinki”, z uwagą wysłuchały tekstu: „Jasełka”, następnie na podstawie ilustracji tworzyły opowiadanie pt. ”Historia Bożego Narodzenia”. Chętne dzieci odgrywały scenki o tym niezwykłym wydarzeniu przy pięknych dźwiękach pochodzących z piosenki: „ Do stajenki”.

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe aniołki z życzeniami radosnych świąt.