19 czerwca o g. 10:30 na sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste zakończenie roku dla oddziałów przedszkolnych.