Szanowni Rodzice,


Na Rok Szkolny 2021/2022 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w Compensa TU SA.Do wyboru są IV Warianty ubezpieczenia:- A,B,C – warianty wybrane przez Radę Rodziców oraz- D – tzw. wariant stały oferty zamieszczony na platformie przez Ubezpieczyciela.


Do umowy ubezpieczenia będzie można przystąpić wyłącznie online.
Wszystkich zainteresowanych, uprzejmie prosimy wejść na stronę https://szkola.compensa.pl,  wpisując hasło: 179378 (kod aktywacyjny wygenerowany wyłącznie dla uczniów naszej Placówki). Tam również w zakładce “Niezbędne dokumenty” znajdziecie Państwo min. OWU, Kartę Produktu oraz Formularz zgłoszenia szkody.

Umowa grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży zawarta jest na okres: 01.09.2021 – 31.08.2022. Ostateczny termin przystąpienia do umowy ubezpieczenia (opłacenie składki ) do dnia 30.10.2021. Po tym terminie nie będzie można zalogować się już do systemu.


Formy zgłoszenia szkody w TU Compensa SA za pomocą:
– Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego można zgłosić szkodęo dowolnej porze dnia i dołączyć wymagane dokumenty
– Infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 ( codziennie w godzinach 8:00 – 20:00)
– Drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie http://www.compensa.pl ) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl

Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego likwidatora szkody.


W załączeniu:
– Oferta ubezpieczenia NNW w TU Compensa SA na rok 2021/2022
– Instrukcja Obsługi dla Rodzica – ścieżka zawarcia umowy ubezpieczenia online
– OWU NNW Szkolne Compensa
– Karta Informacyjna Produktu NNW Szkolne


W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności, proszę kontaktować się z opiekunem umowy ubezpieczenia Panią Marzeną Siębab, tel. kom. 501-109-139, adres email: biuro@ascobrokers.pl