Szanowni Rodzice,
 
Na Rok Szkolny 2023/2024 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę Grupowego
ubezpieczenia NNW uczniów w Compensa TU SA.
 
Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy na stronę https://szkola.compensa.pl , gdzie po
wpisaniu hasła: 036947, będzie można przystąpić do wybranej przez siebie Grupowej umowy
ubezpieczenia NNW (cztery warianty do wyboru, różniące się składką oraz wysokościami
świadczeń).
 
INFORMACJE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIEM:

  1. Okres Ubezpieczenia: 01.09.2023 – 31.08.2024
  2. Termin przystąpienia do umowy on-line: do 30.10.2023
  3. Do ubezpieczenia mogą przystąpić:
  1. Oferta ubezpieczenia NNW w TU Compensa SA na rok 2023/2024
  2. Instrukcja Obsługi dla Rodzica – ścieżka zawarcia umowy ubezpieczenia online
  3. OWU NNW Szkolne Compensa
  4. Karta Informacyjna Produktu NNW Szkolne

W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności, proszę kontaktować się z opiekunem umowy
ubezpieczenia: Marzena Siębab, tel kom. 501-109-139,
email: biuro@ascobrokers.pl